Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«. 
 
Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova). Zahtjev za potporu moći će se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. listopada do 1. prosinca 2017.  

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Važno je naglasiti da je moguća  isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu.

Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30%. Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade.  Poljoprivrednim potencijalom, primjerice, smatra se poljoprivredni stroj, poljoprivredno zemljište koje je mehanički zagađeno, kao i stablo, dok se plodovi ne smatraju poljoprivrednim potencijalom. Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije, no ukoliko je uništen samo plod, a stabla su sposobna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz ove operacije. Nadalje, da bi zadovoljio uvjete natječaja poljoprivrednik treba prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika. U obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika. Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
 
Naglašavamo da je natječaj namijenjen obnovi poljoprivrednog potencijala, dakle nije mu cilj nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa ove godine. Nakon završetka natječaja i obrade svih prijava, na proljeće 2018. godine predviđene su isplate po stvarnim troškovima obnove poljoprivrednog potencijala.

Napominjemo da je nakon konačne isplate korisnik u obvezi narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu. Pravilnik, Natječaj i Uputu u kojoj su navedeni svi uvjeti prijave na natječaj i način na koji ih zadovoljiti možete pronaći ovdje.

Općina Pribislavec temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 120/16 ) pokrenula je provedbu postupka obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektimaje - potencijalnim ponuditeljima od 03. do 07. 08. 2017. godine.

Na prethodno savjetovanje je stavljeno:

- opis predmeta nabave - tehnički opis oborinska kanalizacija

- tehničke specifikacije

- troškovnik

- ostalo ( građevinska situacija, poprečni i uzdužni presjeci, detalj izljevne građevine).

Javno savjetovanje se odnosi na:

Predmet nabave: IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE, DIONICA OMEGA - RIBNJAK NA ŽC 2018 PRIBISLAVEC

 

Evidencijski broj nabave: VN -02/2017

 

CPV oznaka: 45233000-9 - Građevinski radovi na izgradnji temelja i radovi

na izgradnji površinskog sloja autocesta, cesta

 

Tip postupka: OTVORENI POSTUPAK JN MALE VRIJEDNOSTI

 

Datum početka savjetovanja: 03.08.2017. g.

 

Datum završetka savjetovanja: 07.08.2017. g.

U zadanom roku nitko od pravnih subjekata – potencijalnih ponuditelja nije se javio sa primjedbama, dopunama ili prijedlozima.

Stručno povjerenstvo JN Općine Pribislavec

 
   
   
   

Općina Pribislavec temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 120/16 ) pokreće otvoreni postupak javne nabave - male vrijednosti, za nabavu radova, uz provedbu postupka obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektimaje - potencijalnim ponuditeljima od 03. do 07. 08. 2017. godine.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

- opis predmeta nabave - tehnički opis oborinska kanalizacija

- tehničke specifikacije

- troškovnik

- ostalo ( građevinska situacija, poprečni i uzdužni presjeci, detalj izljevne građevine).

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti na adresu e-pošte:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nakon provedenog savjetovanja, Općina Pribislavec razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na svojim službenim Internet stranicama.

Predmet nabave: IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE, DIONICA OMEGA - RIBNJAK NA ŽC 2018 PRIBISLAVEC

 

Evidencijski broj nabave: VN -02/2017

 

CPV oznaka: 45233000-9 - Građevinski radovi na izgradnji temelja i radovi

na izgradnji površinskog sloja autocesta, cesta

 

Tip postupka: OTVORENI POSTUPAK JN MALE VRIJEDNOSTI

 

Datum početka savjetovanja: 03.08.2017. g.

 

Datum završetka savjetovanja: 07.08.2017. g.

 
   

Dokumentacija :

 Tehnički opis - KANALIZACIJA

Građevinska Situacija

Specifikacija RO - KANALIZACIJA

Uzduzni Presjek

Normalni PR

Detalji

Troškovnik

Pozivnica 1

 

Zadnja strana

OBAVIJEST

OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI OPĆINE PRIBISLAVEC DA ĆE SE ODVOZ OTPADA

UMJESTO 15.08.2017.g.UTORAK VRŠITI DAN RANIJE 14.08.2017.g.  U PONEDJELJAK RADI NADOLAZEĆEG BLAGDANA.

HVALA NA RAZUMIJEVANJU!

Za sve dodatne informacije slobodno nazovete na broj:

042/725 035

Kontakt osoba: Gordana Jamnik

BABIĆ d.o.o. Cestica