Na osnovu ukazane potrebe izvršit će se licitacija - '' Prodaja srušenih stabala javora, bora i smreke na javnoj površini Općine''.

Radi se o srušenim stablima od strane Elektre Čakovec – koja su smetala električnim vodovima.

Stabla sa granjem oko 10 m3 se nalaze ispred Općine, B. Radića 47 i u ulici N. Tesle ispred broja 13.

Početna cijena za 1 m3 je 100,00 kuna.

Licitacija će se izvršiti ispred zgrade Općine, B. Radića 47, dana 08.12.2017. godine u 09,00 sati.

Pravo licitacije imaju sve fizičke i pravne osobe s pologom jamčevine od 500,00 kuna prije same licitacije.

Drvo je namijenjeno za ogrijev, a najpovoljniji ponuditelj - kupac dužan je zbrinuti i očistiti čitav prostor oko srušenih stabala (odvesti granje, počistiti i poravnati zelenu površinu), u što kraćem roku.

Uplatu iznosa utvrđenog na licitaciji – prodaji najpovoljniji kupac treba platiti u roku od 5 dana.

Prodaju će izvršiti Komisija koju će odrediti općinska načelnica.

Sve informacije možete dobiti na tel. 040/360-211.

Objavljeno na: web stranici i oglasnoj ploči.

Jedinstveni upravni odjel

Općine Pribislavec