Fotografija Nikole Lesjaka.

 

Obavještavaju se korisnici  dvorane da u periodu od 08. do 31. prosinca 2017. godine istu neće moći korisititi.