Dana 08. ožujka 2019. godine u 10:00 sati, održana je sjednica Vijeća za prevenciju u vijećnici Općine Pribislavec.

Dnevni red:

  1. Prijedlog Interventne akcije za smanjenje paleži i sanacija divljih deponija u dijelu Romskog naselja
  2. Ostala pitanja i prijedlozi

Prisutni: Višnja Ivačić, Krunoslav Kamenić, Krešimir Jurčević, Željko Balog, Goran Pomor, Alenka Bilić, Tomislav Kos, Anita Caban, Mateja Topolko Drvoderić, Bruno Matotek, Tamara Sokač. Josip Toplek, Saša Grkavac

            Svi prisutni članovi Vijeća za prevenciju suglasni su sa provedbom Interventne akcije za smanjenje paleži i sanacijom divljih deponija u dijelu Romskog naselja, a provedba iste započet će u nedjelju, dana 10. ožujka 2019. godine.                       

 

                                                    

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                            NAČELNICA

                                                                                                                                                                                                        Višnja Ivačić