LISTA - PREDLAGATELJ : SAVEZ  ROMA  U  REPUBLICI  HRVATSKOJ  " KALI  SARA " - SRRH " KALI  SARA " 

LISTA -  PREDLAGATELJ : PRIPADNICI  ROMSKE  NACIONALNE  MANJINE - BIRAČI

ZBIRNA  LISTA 

 

Liste su objavljene na internet stranicama Općine Pribislavec 16.04.2019.  u 00:20 sati