ODLUKA - Objavljeno 05.svibnja 2019. godine u 21:25 sati

ODLUKA  O  KONAČNIM  REZULTATIMA  IZBORA ĆLANOVA  VIJEĆA  ROMSKE  NACIONALNE  MANJINE  U  OPĆINI  PRIBISLAVEC