Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pribislavec, katastarska općina Pribislavec, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pribislavec predviđeno za zakup te zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pribislavec predviđeno za ostale namjene.

Poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pribislavec predviđeno za zakup, u ukupnoj površini od 19,3062 hektara daje se u zakup na rok od 25 godina, s mogućnošću produljenja na isto razdoblje.

 

Dokumenti :

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Gospodarski program

Izjave

Obrazac ponude

Popis čestica

Tablica 1 dokumentacija uz ponudu

Tablica 2 UG domaća životinja