Izjava o pristupačnosti

Općina Pribislavec nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu s odredbama Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Pribislavec koje se nalazi na adresi Općine
https://www.pribislavec.hr

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište 
https://www.pribislavec.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

-      pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis

-      poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu dovoljno istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama

-      kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana

-      dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Općina Pribislavec radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je 
Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Pribislavec.
Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. godine.
Općina Pribislavec će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Pribislavec.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Pribislavec korisnici mogu uputiti putem:

-      elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-      telefonom + 385 40 360 211

-      poštom: Općina Pribislavec, Braće Radića 47, 40000 Pribislavec

-      kontakt osoba Vjekoslav Magdalenić

Općina Pribislavec je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.  

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:

-      elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-      telefona na broj +385 1 4609 041

-      poštom na adresu Jurišićeva 19, 10000 Zagreb,