ZAPISNIK  O  JAVNOM  OTVARANJU  PONUDA - POLJOPRIVREDNO  ZEMLJIŠTE