Od datuma 01. svibnja 2022. odvoz komunalnog otpada na području Općine Pribislavec obavljat će PRE-KOM Prelog

 

raspored pribislavec page-0001