vijeće

  • Vijeće Općine Pribislavec

    Stranica Općinskog vijeća Općine Pribislavec  pruža uvid u rad i ustroj Općinskog vijeća kao tijela predstavnčke vlasti Općine Pribislavec.