Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Pribislavec osnovano je 20. rujna 1921. godine. Osnivači su bili Franjo Mošmondor, Andrija Pintarić, Ivan Šoltić, Josip Belović, Mijo Novak i Mirko Bratišćak. Prilikom osnivanja u Društvo se učlanilo 30 utemeljitelja. Sredstvima članarine i dobrovoljnih priloga prikupljenih medu mještanima kupljena je ručna štrcaljka. Godinu dana kasnije nabavljene su kape i opasači sa sjekiricama, a slijedeće 1923. godine, i radne bluze za sve aktivne članove.

Prvi predsjednik DVD Pribislavec bio je Josip Belović, potpredsjednik Mijo Novak, tajnik Ivan Radiković, zapovjednik Ivan Magdalenić, a zamjenik zapovjednika Stjepan Juričan.

Tridesetih godina 20. stoljeća DVD Pribislavec je bilo vrlo aktivno društvo. Redovito su organizirane vatrogasne zabave na kojima su alimentirana značajna sredstva. Već 1932. godine na objektu vatrogasnog spremišta vlastitim sredstvima i dobrovoljnim radom dograđen je toranj za osmatranje. Čak je 1935. godine nabavljeno staro motorno vozilo za prijevoz pribislavečkih vatrogasaca na mjesto gašenja požara. U isto vrijeme osnovana je vatrogasna limena glazba koja je brojila 16 glazbenika, a vodio ju je kapelnik Pavao Trojnar. Limena glazba pribislavskih vatrogasaca djelovala je i nakon II. svjetskoga rata.

Moderna vatrogasna oprema počela se nabavljati sredinom pedesetih godina. Godine 1955. nabavljen je agregat "Savica" zajedno s prikolicom, a za njegov prijevoz služio je traktor. Godine 1958. kupljen je stari kamion, a služio je samo tri godine. Agregat "Sora" i električna sirena za uzbunjivanje nabavljena je 1964. godine. Za agregat "Zeigler" 1967. godine prikupljena su sredstva dobrovoljnim prilozima mještana. Potom je, godinu dana kasnije, nabavljeno novo kombi vozilo, a u njegovoj nabavi sudjelovao je i Vatrogasni savez tadašnje općine Čakovec. Stari vatrogasni dom srušen je 1968. godine. Agregat "Honda" nabavljen je 1983. godine.

Velikom svečanošću 1981. godine obilježena je i proslavljena 60. obljetnica rada DVD Pribislavec.

Tijekom 1985. godine članovi DVD Pribislavec imali su nekoliko uspješnih radnih akcija. Jedna od njih bila je na iskopu rova za energetski kabel. Te 1985. temeljito je uređeno sadašnje vatrogasno spremište. U nizu aktivnosti DVD Pribislavec je organizirao predavanje o preventivnim mjerama zaštite od požara učenicima šestih i sedmih razreda OŠ Pribislavec. Vatrogasna postrojba dobro je materijalno i tehnički opremljena, te ima dobar rukovodni kadar, na čelu s predsjednikom Zoranom Lepenom.

CRKVAŽupa Svetog Florijana u Pribislavcu utemeljena je 1999. godine. Prvi župnik u Pribislavcu je Damir Kovačiċ. Kao kapela sv. Florijana današnja župna crkva sagrađena je sredinom 19. stoljeċa. Današnji izgled dobila je nadogradnjom 1903. godine. Lađa crkve ima 16,89 metara dužine i 9,16 metara širine. Svetište je široko 5,74 metara. Uz crkvu je 1975. godine podignuta mala sakristija. Toranj je visok 19,44 metara. Posvećena je u listopadu 1867. godine. U svetištu današnje župne crkve sv. Florijana nalazi se slika ulje na platnu sv. Florijana dimenzija 170 x 112 cm. Slikar je nepoznat, ali je slika dobro slikana. Dar je grofa Feštetiċa.

Župni je dvor uređen u kupljenoj privatnoj kuċi uz župnu crkvu. Uz župni dvor izgrađena je vjeronaučna dvorana i ostali sadržaji potrebni za normalno funkcioniranje katoličke župe. Župa sv. Florijana pokriva samo mjesto Pribislavec. Utemeljenjem župa Ivanovec i Pribislavec okončana je podjela najveċe međimurske župe, sv. Nikole Biskupa Čakovec, na nekoliko manjih župa. Time je završen ustroj svih župa u Međimurskoj županiji. Od 2000. godine djeluje u Čakovečkom dekanatu Varaždinske biskupije.

Župa sv. Florijana ima 6 sakralnih objekta: 1 župnu crkvu, 4 poklonca i 1 sakralni spomenik.