Izraden je odmah po odvajanju Pribislavca iz područja Grada Čakovca. Izradivač PPUO («Urbing « Zagreb) izradio je PPUOG Čakovca koji je obuhvačao i naselje Pribislavec 2000.g kad je i održan javni uvid.
Po izdvajanju Pribislavca izraden je Konačni prijedlog plana koji je konačno i donešen odlukom Općinskog vijeća.
Odlukom o donošenju 13.02.2004. Plan je objavljen u Glasniku Međimurske županije 8/04. S obzirom na način i vrijeme koje je proteklo od izrade do donošenja Plana te u odnosu na promjenu ustroja lokalne samouprave, pokazalo se da sam Plan ima nedostataka i ne sagledava u dovoljnoj mjeri projekciju i potrebe budućeg razvoja Općine.

PPUO - PDF

PPU 1

PPU 2

PPU 3

PPU 4
                                                                                                                                        
                                                                     

 IZMJENA I DOPUNA - list 1

 IZMJENA I DOPUNA - list 2

 IZMJENA I DOPUNA - list 3

 IZMJENA I DOPUNA - list 4

DPU 5 - PRIJEDLOG  PARCELIZACIJE

ORTOFOTO