Udruga Mladih Roma Međimurske županije , predsjednik Kristijan Balog 360 394, 099 500 6463

Zvonimira Baloga 15, Pribislavec