OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće Pribislavec konstituirano je 14. lipnja 2013 godine. Vijećem rukovodi Predsjednik Općinskog vijeća, i ima dva potpredsjednika. Predsjednik Općinskog vijeća je Elvis Horvat a potpredsjednici su Slava Toplek i Dragutin Prprović. Predsjednik Općinskog vijeća je također najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Općine. Nadalje, Vijeće se sastoji od 13 vijećnika od kojih je  6 iz HNS-a, 1 iz SDP-a, 1 iz HDZ-a, 1 iz HSLS-a, 1 iz Hrvatskih laburista - Stranke rada i 3 sa Nezavisne liste . Rad se odvija kroz sjednice Općinskog vijeća, najmanje jedan puta u 30 dana.

FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA


Praktičan rad odvija se putem radnih tijela.
Stalna radna tijela su:

 • Odbor za proračun i financije
 • Socijalno vijeće
 • Odbor za izbor i imenovanje

Komisije i povjerenstva

 • Mandatna komisija
 • Komisija za javne natječaje
 • Stožer civilne zaštite
 • Odbor za statut i poslovnik
 • Savjetodavno tijelo

Odluku o ustroju odbora, kao i njihov sastav pogledajte ovdje

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Statut Općinskog vijeća
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća
 • Proračun
 • Drugi opći i pojedinačni akti: odluke, pravilnici, zaključci, naputci, upute, rješenja i sl.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni Upravni odjel je operativno izvršno tijelo Općinskog vijeća i  sastoji se od: Pročelnika, Tajnice , Referenta općih poslova i Komunalnog redara. Jedinstveni upravni odjel, kada izvršava opće akte Općinskog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima rješava prava, obveze i pravne interese fizičkih i pravnih osoba.
Pojedinačni akt kojim se rješavaju obveze razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Općini Pribislavec, donosi se po skraćenom upravnom postupku.