IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC - PDF