IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC - PDF