IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC - 02.08.2018.