Izvod iz Zapisnika sa  7.  sjednice OV Općine Pribislavec