Uputa za odgovaranje na pitanje 10. Upitnika za trgovačka društva i druge pravne osobe

Uputa vezano uz obvezu i rok predaje Izjave za 2019. trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama

Ambulanta opće medicine dr. Tamare Sokač - 361 012

Ljekarna Homeosan - 360 245

Epidemiolog - 310 337

Zahtjev za izdavanje Propusnice

KONTAKTI  ČLANOVA  STOŽERA  CIVILNE  ZAŠTITE  OPĆINE PRIBISLAVEC