U sklopu trogodišnjeg programa Arheološkog istraživanja dvorca Kaštel u Pribislavcu a financiranog od strane Ministarstva kulture RH, sudenti  Međimurskog veleučilišta, kolegija  Menadžmenta turizma i sporta sa profesorom Ivanom Hegedušom, uključit će se sa svojim prijedlozima u izradu studije o budućoj namjeni dvorca Kaštel u Pribislavcu. Prilikom posjeta i razgledavanju dvorca Kaštel studente je pozdravio ravnatelj OŠ Vladimira Nazora  Bruno Matotek i načelnica Općine Pribislavec Višnja Ivačić te su im tom prilikom zaželjeli dobrodošlicu i proveli ih kroz povijest dvorca i njegovih povjesnih stanara obitelji Feštetić.