Novi Zakon o udrugama stupio je na snagu 01. listopada 2014. godine, a objavljen je u Narodnim novinama broj 74 od 18. lipnja 2014. godine. Dokument i izmjene novog Zakona kao i usklađivanje Statuta udruga možete pronaći OVDJE.