Predstavnici Udruge ACT - Autonomni centar  , Sandra Magdalenić i Darko Ciglar održali su 02.07.2015. godine , edukativno predavanje predstavnicima Udruga s područja Općine Pribislavec na kojem su pojasnili i predstavili novi Zakon o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine. Na kvalitetnom predavanju članovi i predstavnici Udruga su mogli čuti koje su to novosti u obvezama i pravima Udruga koje je donio novi zakon i također su mogli čuti na koji način će se ubuduće a sukladno Zakonu o Udrugama iste moći financirati iz javnih proračuna te kako se pripremiti i organizirati rad Udruga. Općina Pribislavec se zahvaljuje predstavnicima ACT-a na pomoći vezanoj uz prezentaciju novog Zakona o udrugama  i predstavnicima Udruga s područja Pribislavca na odazivu na predavanje.

 

Važne dokumente vezane uz osnivanje Udruge, novi Zakon o udrugama i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija možete pronaći OVDJE.

 

ATC 1

 

ATC 2