JAVNI  NATJEČAJ   za prodaju općinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije