Obavještavaju se  poljoprivrednici s područja k.o. Općine Pribislavec kojima je nastala šteta od mraza da prijave nastalu štetu.
Prijava štete može se izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec, B. Radića 47 Pribislavec, od 12.svibnja 2016. do zaključno 20. svibnja 2016. godine radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati. Za prijavu štete potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu štete i Izjavu da šteta nije osigurana pri odgovarajućim društvima.

Pri predaji prijave za nastalu štetu potrebno je sa sobom ponjeti :

- Posjedovni list ili OPG upisnik ili ARKOD upisnik

- Presliku osobne iskaznice

- Ugovor o najmu ako je šteta nastala na zemljištu u najmu

- Karticu tekućeg ili žiro računa

 

Obrasce za prijavu štete možete skinuti ovdje : Obrazac za prijavu štete , Izjava .

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na 040 360 211.