Sukladno članku 15. Odluke o javnim priznanjima Općine Pribislavec od 14.04.2009. godine ,Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja poziva sve ovlaštene predlagače da dostave svoje prijedloge kandidata za javna priznanja u 2016. godini.

Javna priznanja se dodjeljuju: mještanima, društvima, klubovima, ustanovama, organizacijama, udrugama i drugim asocijacijama civilnoga društva te pravnim osobama za posebne zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, običaja i kulturne baštine, zaštite i očuvanja okoliša, članovima za aktivnosti u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti i uprave te svih drugih oblika života i rada u Općini.

Javna priznanja su : Zahvalnica Općine Pribislavec, Plaketa Općine Pribislavec s ''Grbom Općine Pribislavec'' i proglašenje Počasnim građaninom Općine Pribislavec.

Pravo na pokretanje postupka imaju; članovi općinskog Vijeća, načelnica Općine, mještani, udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice, i druge fizičke i pravne osobe.

Prijedloge dostaviti: poštom, e-mail poštom i osobno na adresu B. Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec do 15. srpnja 2016. godine.

Sve informacije vezano za javni poziv, kriterije, postupak dostave i drugo možete dobiti svaki radni dan na telefon 040/360 – 211.

Ovaj javni poziv biti će objavljen na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Pribislavec.

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Predsjednica Povjerenstva za javna priznanja

                                                                           Višnja Ivačić, s. r.