U Međimurskoj županiji donesena je Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume, od 2. svibnja do 3. listopada 2016. godine.

Ova Odluka ne odnosi se na organizirano spaljivanje i na loženje vatre koje mora biti organizirano kako je to propisano člankom 18. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije.

Kako smo već bili svjedoci izazvanih požara s težim posljedicama, pozivaju se građani da savjesnim ponašanjem takve posljedice izbjegnu.

Kako će dolaskom sunčanijih dana započeti sezona intenzivnih radova na poljoprivrednim površinama, a samim time i više postupanja s vatrom, zapaljivim predmetima i spaljivanjem korova, suhe trave te niskog raslinja, apelira se na sve građane da obrate posebnu pozornost prilikom paljenja vatre i postupanja s lako zapaljivim predmetima i tvarima.

Obavještavaju se  poljoprivrednici s područja k.o. Općine Pribislavec kojima je nastala šteta od mraza da prijave nastalu štetu.
Prijava štete može se izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec, B. Radića 47 Pribislavec, od 12.svibnja 2016. do zaključno 20. svibnja 2016. godine radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati. Za prijavu štete potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu štete i Izjavu da šteta nije osigurana pri odgovarajućim društvima.

Pri predaji prijave za nastalu štetu potrebno je sa sobom ponjeti :

- Posjedovni list ili OPG upisnik ili ARKOD upisnik

- Presliku osobne iskaznice

- Ugovor o najmu ako je šteta nastala na zemljištu u najmu

- Karticu tekućeg ili žiro računa

 

Obrasce za prijavu štete možete skinuti ovdje : Obrazac za prijavu štete , Izjava .

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na 040 360 211.

Uspješno odrađena akcija povodom dana planeta Zemlje U općini Pribislavec. Eko -zona i čelništvo Općine Pribislavec zahvaljuje svim učesnicima akcije na doprinosu zaštite okoliša. Posebna zahvala Podružnici umirovljenika i predstavnicima Romske manjine koji su se odazvali u velikom broju i odradili svoje zadatke na izrazito visokom nivou. Hvala svima na izdvojenom vremenu!!

 

 

Zelena cistka 1Zelena cistka 2

 

Zelena cistka 3

Odluka.

OPĆINA PRIBISLAVEC, EKO ZONA I KONCESIONAR BABIĆ PROVODE U SURADNJI SA OŠ V. NAZORA, UDRUGAMA MJESTA I MJEŠTANIMA OPĆINE AKCIJU ''DAN PLANETA ZEMLKA – 2016. GODINE.

UREĐENJE OKOLIŠA MJESTA KANDIDIRANO JE U OKVIRU MEĐUNARODNOG PROJEKTA ''ZELENA ČISTKA'' 2016.

POŠTOVANI MJEŠTANI MOLIMO DA SE UKLJUČIMO U ŠTO VEĆEM BROJU I UREĐENJEM ŽIVOTNOG OKOLIŠA ULJEPŠAMO NAŠU SREDINU.

AKCIJA ''DAN PLANETA – ZEMLJA'' PROVEST ĆE SE,

  • U PETAK 22.04.2016. GODINE S POČETKOM U 08,00 SATI

I. DIO AKCIJE

-08,00 DO 11,30 EKO ZONA ORGANIZIRA AKCIJU U DVORIŠTU OŠ - KAŠTELU (učesnici učenici OŠ, članovi Eko zone, korisnici socijalne pomoći CSR, predstavnici udruga i organizacija).

-U TOM VREMENU ĆE SE PRIKUPLJATI TEKSTIL – HUMANA NOVA ČAKOVEC, PAPIR I KARTON – KONCESIONAR BABIĆ I ELEKTRONIKA - DUMA ELEKTRONIKA, OD STRANE OVLAŠTENIH SAKUPLJAČA ISPRED KUĆA (označiti trakom na ogradi) ILI OSOBNO DOSTAVITI U DVORIŠTE DRUŠTVENOG DOMA.

II. DIO AKCIJE

-13,00 OKUPLJANJE UČESNIKA ISPRED DRUŠTVENOG DOMA

-13,00 DO 13,30 PODJELA U GRUPE I IZDAVANJE RADNIH OBVEZA ZA ČIŠĆENJE TERENA PREMA PLANU KOMUNALNOG REDARSTVA, TE PRIKUPLJANJE ISTOGA U KAMION-SMEĆAR.

-AKCIJA ČIŠĆENJA TERENA TRAJE DO 17,00 SATI

NAPOMENA:

AKCIJA JE BILA U PLANU U PETAK I SUBOTU, ALI RADI PREDVIĐENOG LOŠEG VREMENA SVE AKTIVNOSTI ĆE SE PROVESTI U PETAK 22.04.2016. GODINE.

UČESNICI AKCIJE SA SOBOM PONIJETI ALAT ( grablje, lopata, motika, srp i sl. ) VREĆE ĆE PODIJELITI OPĆINA PRED POČETAK AKCIJE.

U SLUČAJU LOŠEG VREMENA AKCIJA SE ODGAĐA DO DALJNJEG.

KONTAKT: TELEFON 040/360-211.

HVALA NA SURADNJI.

OPĆINA PRIBISLAVEC

UDRUGA EKO ZONA

OSNOVNA ŠKOLA

KONCESIONAR BABIĆ