POZIV NA PODNOŠENJE PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE SUŠE

 

OBRAZAC - PN

HRVATSKE TRADICIONALNE IGRE

PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE U NATJECANJU „HRVATSKE TRADICIONALNE IGRE“

SUŠA-Odluka 2 page-0001

KONAČNA PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTAZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINE PRIBISLAVEC
IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTAZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIBISLAVEC IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE